Információk

A Kelet-Közép-Európai Történelmi Tanulmányok című folyóirat egy lektorált, nyílt hozzáférésű periodika, melynek célja tudományos fórumot biztosítani a hazai és határon túli Kelet-Közép Európára vonatkozó kutatásokat folytató kollégák számára. 

A folyóirat felelős szerkesztőinek szakterülete a Kelet-Közép- Európára vonatkozó kutatások négy történelmi korszakához kapcsolódik – ókori történelem, középkori és kora újkori történelem, újkori történelem és jelenkori történelem. A lap szerkesztőbizottságát az egri Történelemtudományi Intézetben jelen lévő történészi kollektíva, illetve külső szakértők alkotják. A lap szerkesztői munkaközössége indokolja a folyóirat tematikus sokszínűségét, az eltérő korszakok és témák számonkénti megközelítését, amelyeknek fókuszában kifejezetten a kelet-közép-európai térség áll.

A folyóirat évente kétszer magyar és angol nyelvű tanulmányokkal jelenik meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézete gondozásában. A lap az "Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae" c. tudományos folyóirat jogutódja.

Aktuális szám

Évf. 1 szám 2 (2023): Másodvonalban – Háttéremberek a 20. századi magyar történelemből
Az összes folyóiratszám megtekintése

Az „Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae” a IV. sorozata és folytatása az „Acta Academiae Paedagogicae Agriensis” (I. sorozat 1955–1962), az „Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova series” (II. sorozat 1963–2008), illetve az „Acta Academiae Agriensis. Nova series” (III. sorozat 2009–2017) tudományos közleményeinek.